Wiadomość nie została dostarczona, gdyż adresat wiadomości nie ma aktywnej usługi SMS z Internetu. Jeśli adresat posiada telefon w sieci Orange, to został on powiadomiony, że oczekuje na niego wiadomość i musi aktywować usługę SMS z Internetu, żeby ją otrzymać. Żeby aktywować usługę SMS z Internetu wystarczy wysłać ze swojego telefonu SMSa o treści INTERNET na numer 102 (koszt jak za zwykły SMS).
Jeżeli chcesz wysłać ponownie utworzoną wiadomość SMS do innego adresata kliknij przycisk "wyślij ponownie"
Jeżeli chcesz utworzyć nową wiadomość SMS wciśnij przycisk poniżej
Jeżeli chcesz otrzymać kopię odpowiedzi SMSem lub na skrzynkę e-mail, wpisz swój numer telefonu i/lub adres e-mail w odpowiednie pola poniżej.
numer telefonu
Kopia wiadomości dostarczona jest jedynie w celach informacyjnych.
Nie odpowiadaj na otrzymane kopie wiadomości e-mailem lub SMSem,
nie zostaną one dostarczone odbiorcy.
Masz nową wiadomość
OD